Arti tembang kinanthi padha gulangen ing kalbu dalam bahasa jawa - Wulangan 2: Patemon 1

Jawa bahasa ing kinanthi tembang dalam padha gulangen arti kalbu Yuk Belajar

Jawa bahasa ing kinanthi tembang dalam padha gulangen arti kalbu Terjemahan Jawa

artinyafuzziblog: Serat Wulangreh Pupuh Gambuh Dan Artinya Dalam Bahasa Jawa

Jawa bahasa ing kinanthi tembang dalam padha gulangen arti kalbu LATIHAN SOAL

Jawa bahasa ing kinanthi tembang dalam padha gulangen arti kalbu Petuah Simbah:

Jawa bahasa ing kinanthi tembang dalam padha gulangen arti kalbu Serat wulangreh

Serat Wulangreh

Jawa bahasa ing kinanthi tembang dalam padha gulangen arti kalbu LATIHAN SOAL

soal

Jawa bahasa ing kinanthi tembang dalam padha gulangen arti kalbu Soal Dan

Jawa bahasa ing kinanthi tembang dalam padha gulangen arti kalbu Latihan Soal

Tembang Sinom Serat Wedhatama: Paugeran, Piwulang, dan Gancaran dalam Bahasa Jawa

Jawa bahasa ing kinanthi tembang dalam padha gulangen arti kalbu Contoh Tembang

√21 + Tembang Kinanthi dan Penjelasan (Contoh, Paugeran dan Arti)

Jawa bahasa ing kinanthi tembang dalam padha gulangen arti kalbu Yuk Belajar

15 Contoh Tembang Kinanthi & Terjemahan Artinya

Segala perintah Yang Mahakuasa, sebagaimana yang disabdakan Nabiullah, dalam dalil dan hadits, sangan sembarangan, rasakan sampai kau merasakan.

  • Aku mbengok banter lan ngandhani wong-wong mau yen aku ora melu.

  • Wong wadon tuwa iku ora mung njupuk kembang mlathi nanging uga nggeret tangane Sinta metu saka bunderan.

  • Sepedhah jengkine digenjot alon sajak tanpa sanggan.

+101 Tembang Kinanthi Beserta Pengertian, Watak, dan Makna lengkap

Jika kau sudah ditakdirkan menjadi pembesar, janganlah menyombongkan diri, jangan kau dekati orang yang memiliki tabiat buruk dan bertingkah laku tidak baik, sebab suka atau tidak suka hal itu akan menular padamu.

  • 11 Tetelu nora patut, yen tiniru mapan dadi luput, titikane wong anom kurang wewadi, bungah akeh wong kang nggunggung, wekasane kajalomprong.

  • Wardaya: ….

  • berpamitan, Garin Telat Jam 06.
2022 www.emanuelevans.com